Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Ahmet Recep Ocak (“Şirket” veya “Biz” olarak anılacaktır) tarafından sunulan hizmetlerden veya Şirket tarafından işletilen web sitelerinden yararlanan gerçek kişilerin (“Veri Sahibi” veya “Siz” olarak anılacaktır) kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgilidir. Şirket, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda KVKK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hareket etmektedir.

Bu Aydınlatma Metni kapsamında, Şirket kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işleyebilir: Sizlere hizmetlerimizi sunmak ve performansını iyileştirmek, sizlerle iletişim kurmak, taleplerinizi yanıtlamak ve sorularınızı cevaplamak, işletme faaliyetleri için gerekli olan finansal ve ticari bilgileri kaydetmek, yasal yükümlülükleri yerine getirmek, istatistiksel analizler yapmak ve pazarlama faaliyetlerinde kullanmak, Şirketin hizmetlerini geliştirmek için araştırmalar yapmak.

Şirketimiz, işlenen kişisel veri türleri arasında isim, soyisim, e-posta adresi, telefon numarası, adres gibi temel kişisel verileri, sipariş detayları, ödeme ve fatura bilgileri gibi finansal verileri, ziyaret edilen web sayfaları, IP adresi, cihaz ve tarayıcı bilgileri gibi teknik verileri, sosyal medya hesaplarına ait kullanıcı adları, profiller ve iletişim bilgilerini bulundurabilir.

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından aşağıdaki yöntemlerle toplanabilir: web sitesi ziyaretlerinde otomatik olarak kaydedilen teknik bilgiler, doğrudan sizden toplanan kişisel veriler ve internet üzerinden erişilebilen kaynaklardan elde edilen veriler.

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuki sebepler arasında hizmet sunumu için sözleşmenin icrası, yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmesi gereken yükümlülükler, Şirketin meşru menfaatlerini korumak için hizmetleri geliştirmek, pazarlama faaliyetlerinde kullanmak ve istatistiksel analiz yapmak, açık rızanızın varlığı halinde belirli amaçlar için kişisel verilerin işlenmesi yer almaktadır. Rızanızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

Şirketimiz, yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve yasal düzenlemelere uygun şekilde üçüncü taraflarla kişisel verilerinizi paylaşabilir. Bu üçüncü taraflar, hizmetlerimizi sunmak, işletmek ve yönetmek için gereken tedarikçiler, düzenleyici veya denetleyici kurumlar ve yasal danışmanlar gibi kişiler olabilir. Kişisel verileriniz, yasal düzenlemelere uygun olarak ülkeler arasında aktarılabilir.

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işlenmeleri için gerekli olan süre boyunca saklayacaktır. Bu süre, işlenen verilerin türüne, işleme amacına, yasal düzenlemelere uygun olarak belirlenmiş saklama sürelerine ve meşru menfaatlerimize göre değişebilir.

KVKK’nın ilgili maddeleri gereği, Veri Sahipleri kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesine sınırlama getirilmesini talep etme, kişisel verilerin otomatik sistemlerle işlenmesi durumunda kararların otomatik olmamasını talep etme, kişisel verilerin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme, kişisel verilerin hatalı işlenmesi durumunda zararın tazmin edilmesini talep etme gibi haklara sahiptir. Bu haklarınızı kullanmak için Şirketimize başvurabilirsiniz.

Değişiklikler, mevzuatın değişmesi, Şirketin iş yapış şekli veya hizmetlerinin değişmesi veya veri işleme faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik olması gibi nedenlerle gerçekleşebilir. Bu nedenle, bu Aydınlatma Metni’nin güncel halini zaman zaman kontrol etmeniz önerilir. Değişiklikler, Şirket tarafından web sitemizde yayınlanarak veya uygun yollarla size bildirilerek yapılacaktır. Değişiklikler, yürürlüğe girdikleri tarihte geçerli olacak ve bu Aydınlatma Metni’ne dahil edilecektir.